Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ và trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty, lưu trữ thông tin khách hàng bao gồm các thông tin sau:

– Họ và tên

– Địa chỉ

– Điện thoại

– Email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ

– Tên sản phẩm

– Số lượng

– Thời gian giao nhận sản phẩm

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được PTECH sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

– Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

– Cung cấp dịch vụ liên quan

– Xử lý đơn đặt hàng

Đối với thông tin cá nhân, PTECH chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu hoặc không sử dụng dịch vụ tại PTECH.

Cơ chế sử dụng thông tin

Tại PTECH, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật bởi PTECH. 

PTECH cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

– Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

– Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại khi xảy ra

– Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu lấy thông tin