Giá trị cốt lõi

TIÊN: Tiên phong dẫn đầu, hăng hái, tích cực, đi trước và đặt tinh thần xung phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để làm tiền đề cho mọi hoạt động.

TÍN: Luôn nhất quán trong các cam kết, hướng tới sự phát triển bền vững, đạt được sự hài lòng và tin dùng của khách hàng và các đối tác, đại lý, nhà phân phối.

TỐC: Thích ứng nhanh với mọi sự thay đổi, đề cao chữ “Tốc” trong việc ra quyết định, thực thi xuất sắc và tôn trọng kỷ luật. Lấy tốc độ và kết quả làm tôn chỉ cho mọi hành động với sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

TRÍ: Đề cao tinh thần nghĩ mới, làm mới, tư duy tích cực, chủ động cải tiến và làm chủ công nghệ, xây dựng tổ chức học tập, tự học hỏi, khát vọng lớn mạnh, quy tụ những con người tinh hoa, nơi mỗi thành viên đều là các nhân tố xuất sắc trong lĩnh vực công việc của mình.

TÂM: Coi chữ Tâm là nền tảng quan trọng của mọi hành động; Làm việc bằng tâm trong sáng với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của xã hội; Xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa nội bộ với bên ngoài, hướng đến môi trường làm việc hạnh phúc.

Không sợ thất bại và không bao giờ lùi bước!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    Đăng ký làm đại lý sơn Ptech

    Vui lòng điền thông tin để được nhận chính sách ưu đãi tốt nhất

    +
    Đăng ký mở Đại lý